Onderzoek

Het onderzoek naar SamenOud richt zich op de uitkomsten voor de ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Hiervoor zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve studies uitgevoerd.

Daarnaast worden er binnen SamenOud studies uitgevoerd naar de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve interventies voor specifieke gezondheidsproblemen van ouderen.

Verder worden nieuwe uitkomstmaten en meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd voor het evalueren van de impact van persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg. 

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende en afgeronde onderzoeken van SamenOud. 

Lopend onderzoek

Mondgezondheid en risico op ondervoeding bij thuiswonende ouderen

De resultaten van de mondzorgvragenlijst in 2015 waren aanleiding om vervolgonderzoek te starten naar het verminderen van klachten in de mond. Hiervoor werken we samen met …

Lees verder >>

Doorbloeding van de darmen in gezonde ouderen

Aderverkalking in de darmvaten zorgt er mogelijk voor dat de darmen onvoldoende bloed krijgen wanneer een oudere een maaltijd eet of na het verrichten van lichamelijke inspanning. Dit kan ertoe leiden dat …

Lees verder >>

Gezond ouder worden en ICT

SamenOud kreeg een aantal subsidies om te onderzoeken hoe ICT kan bijdragen aan de gezondheid en eigen regie van thuiswonende ouderen. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn nu beschikbaar. In het kader van de nationale eHealth-week is er een animatiefilmpje van het project gemaakt dat u hier kunt bekijken.

Lees verder >>

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!