Verspreiding SamenOud in het land

Publicatiedatum: 25-06-2013

We zijn blij met het besluit van het NPO onze twee aanvragen voor de voorbereiding van de start van SamenOud in twee gemeenten in Drenthe en één gemeente in Twente te honoreren. De programmacommissie van het National Programma Ouderenzorg (NPO) is positief over SamenOud en wil daarom de verspreiding van dit nieuwe zorgmodel stimuleren.

SamenOud in andere gemeenten

De twee gehonoreerde aanvragen voor het voorbereiden van de start van SamenOud in twee gemeenten in Drenthe en één gemeente in Twente zijn ingediend op verzoek van lokale zorgaanbieders, ouderenbonden en/of gemeenten.

De komende maanden zullen deze initiatiefnemers – met ondersteuning van SamenOud - binnen de deelnemende gemeenten lokale netwerken oprichten. Voor deze netwerken worden alle relevante partijen - betrokken bij de zorg en begeleiding van ouderen – uitgenodigd, inclusief de ouderen zelf.  Elk netwerk zal  een lokaal ‘lange termijn beleid’ ontwikkelen voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning van (kwetsbare) ouderen, en de realisatie van SamenOud voorbereiden. Het streven is dat de Ouderenzorg Teams in deze drie gemeenten in juli 2014 van start kunnen gaan.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!