Tweede Kamerlid op bezoek

Publicatiedatum: 05-03-2013

Maandag 25 februari jl. was Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) op werkbezoek bij SamenOud in Oude Pekela. Het was een afwisselend programma met huisbezoeken aan ouderen, het bijwonen van een Ouderenzorg Team overleg, een ontmoeting met het College van B&W en een discussie met de betrokken organisaties bij SamenOud. Renske Leijten was vol lof over SamenOud en gaf diverse tips om SamenOud te borgen in de reguliere praktijk. Via Twitter riep ze Roger van Boxtel, voorzitter van de raad van bestuur van Menzis, op er voor te zorgen dat structurele financiering wordt gerealiseerd.

Het werkbezoek kwam tot stand nadat Renske Leijten tijdens een interview voorstelde om in alle gemeenten preventieve huisbezoeken uit te (laten) voeren bij 70-plussers. Dit past volgens haar in de Wet publieke gezondheid waarin de preventieve gezondheidszorg voor ouderen geregeld is, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Dit was aanleiding voor SamenOud haar uit te nodigen voor een werkbezoek. Binnen SamenOud is preventie immers één van de hoofdthema’s.

Renske Leijten werd maandag 25 februari jl. in Oude Pekela verwelkomd door programmamanager Klaske Wynia en werd kort geïnformeerd over de ins en outs van het project. Ook is gesproken over de financiering van SamenOud en het gereed komen van de Business Case SamenOud die aantoont dat SamenOud financieel rendabel is. Het Tweede Kamerlid gaf daarbij het advies om de Business Case door het Centraal Plan Bureau te laten doorrekenen: dan kunnen politieke partijen SamenOud opnemen in de politieke beleidsplannen.

Zowel ‘s ochtends als ‘s middags is Renske Leijten met casemanagers van SamenOud op bezoek gegaan bij ouderen die deelnemen aan het project. Zo heeft ze ‘s ochtends een mevrouw bezocht die begeleid wordt door ouderenadviseur Rebecca Roelans van Welzijnsorganisatie De Badde. Deze mevrouw ging na het bezoek naar de dagbesteding. Deze voorziening staat onder druk door de overheidsbezuinigingen. Zonder de dagbesteding zou deze vrouw niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Een sterk signaal richting het Tweede Kamerlid.

Tijdens een lunchbijeenkomst met het College van B&W van Pekela prees burgemeester Schollema het Tweede Kamerlid om de tijd die ze heeft genomen voor dit werkbezoek. Uit de gesprekken die volgden werd duidelijk dat de gemeente veel waarde hecht aan SamenOud. Renske benadrukte de betekenis van de Wet publieke gezondheid en de rol die de gemeente daarin heeft in de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. Bijvoorbeeld door het financieel steunen van SamenOud. Na meer dan een uur moest de bijeenkomst worden afgebroken, omdat Renske Leijten werd verwacht bij het overleg van het Ouderenzorg Team van huisarts Savenije. Tijdens dit overleg is zij wegwijs gemaakt in het Elektronisch Ouderendossier van SamenOud en kon zij zien hoe op een geïntegreerde en proactieve wijze de situatie van de ouderen wordt besproken. Aansluitend ging ze samen met Saskia Withaar, wijkverpleegkundige van Zorggroep Meander op huisbezoek bij een meneer die deelneemt aan SamenOud. Deze meneer gaf aan dat hij dankzij SamenOud veel steviger in het leven staat.

Als afsluiting van het werkbezoek vond een overleg plaats van het Coördinatiepunt Pekela van SamenOud. In het Coördinatiepunt zijn diverse partijen uit Pekela vertegenwoordigd zoals gemeente, Zorggroep Meander, Tinten Welzijnsgroep en huisartsen. Tijdens dit overleg is verder gedebatteerd over de financiering van SamenOud en is met Renske Leijten teruggekeken op een succesvol werkbezoek.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!