Start van de lokale projectleiders

Publicatiedatum: 15-09-2014

Met de start van SamenOud zijn ook twee ‘lokale projectleiders SamenOud’ gestart. Onder leiding van de ‘centrale projectleiders SamenOud’ realiseren zij SamenOud in Emmen en omgeving. De projectleiders zijn Dorothee de Bruin, beleidsmedewerker van Zorggroep Tangenborgh (links op de foto) en Yolanda Brandenburg, beleidsmedewerker van Welzijnsorganisatie Sedna. In de maand mei zijn zij uitgebreid getraind en voorbereid op hun nieuwe rol. Een van de eerste taken was de werving en selectie van de casemanagers.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!