Schotten weg: integrale financiering

Publicatiedatum: 14-06-2016

De schotten in de financiering tussen zorg en welzijn staan integraal werken in de ouderenzorg vaak nog in de weg. Een interview met SamenOud in het digitale magazine ‘Sociaal maakt Gezond’ van Movisie en Sociaal Werk Nederland.

"Het is nog niet zo eenvoudig om integraal werken in de ouderenzorg vorm te geven; de schotten in de financiering tussen zorg en welzijn staan dat vaak nog in de weg. Maar, en dat tonen de resultaten van SamenOud overtuigend aan, het loont de moeite om de schotten omver te halen, voor een efficiëntere, effectievere en goedkopere zorg." Deze conclusie is te lezen in een interview met Coen Ronde en Klaske Wynia in het digitale magazine ‘Sociaal maakt Gezond’ van Movisie en Sociaal Werk Nederland.

Lees het interview met SamenOud, of kies voor het volledige digitale magazine.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!