SamenVieren, voor SamenOud wens ik…

Publicatiedatum: 18-02-2015

 Woensdag 11 februari werd de projectfase van SamenOud feestelijk afgerond. In vanBeresteyn te Veendam werd met alle betrokkenen gezamenlijk teruggeblikt. Tijdens tafelgesprekken in ‘De Wereld Draait Door-stijl’ kwamen een aantal thema’s aan bod, zoals de meerwaarde van SamenOud, de onderzoeksresultaten en de toekomst van SamenOud.

De middag begon met koffie en een gebakje. Alle bezoekers werden welkom geheten door wethouder Jaap Velema, helaas zonder zijn ambtsketting maar met een aantal mooie woorden over SamenOud: ‘SamenOud is een cadeautje aan de gemeente.’ Na ook het welkom van Prof. Dr. Menno Reijneveld kon ‘De Wereld Draait Door’ beginnen met De Voorzitters Bartho Smit en Mick Hartstra in de rol van Matthijs van Nieuwkerk en Prof. Dr. Betty Meyboom-De Jong als side-kick.

Tijdens het eerste tafelgesprek met SamenOud-professionals werd de meerwaarde van SamenOud besproken. Conclusie van dit gesprek was dat SamenOud voor de professional een andere manier van werken en denken vraagt. De oudere houdt zelf de controle en regie, de casemanagers (wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs) moeten vaker ‘op hun handen blijven zitten’.

Na een kort intermezzo met gedichten volgde het tweede tafelgesprek, de presentatie van het SamenOud-team. De belangrijkste resultaten werden aan de hand van een aantal dia’s toegelicht. SamenOud laat duidelijke verbeteringen zien in de kwaliteit van zorg en de ervaren gezondheidsproblemen, terwijl de kosten gelijk blijven.

Tijdens de pauze werd alle bezoekers gevraagd hun wens voor SamenOud te formuleren.

Een greep uit deze uitspraken:

SamenVieren wens voor de toekomstVoor SamenOud wens ik…

…’een lang en gezond bestaan’

…’Nee! Andersom: voor de ouderen wens ik SamenOud!’

…’Structurele financiering en beschikbaar voor alle ouderen.’

Het laatste tafelgesprek was met de bestuurders, die met hun organisaties de realisatie van SamenOud mogelijk hebben gemaakt en zich ook in de toekomst hard willen blijven maken voor SamenOud. Ook tijdens dit tafelgesprek werd het weer duidelijk: het roer is om, SamenOud is niet meer weg te denken in de zorg voor ouderen!

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!