SamenOud ouderen maakten indruk op van Boxtel van Menzis

Publicatiedatum: 04-10-2013

Donderdagmorgen 26 september stond in het teken van het werkbezoek van Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van Menzis, lid van de eerste kamer voor D66 en oud-minister. Het bezoek begon met een warm welkom in het nieuwe multifunctioneel centrum ’t Veencompas in Veendam, waarna programmaleider Klaske Wynia van Boxtel bijpraatte over SamenOud. Vervolgens ging Roger van Boxtel in gesprek met ouderen die deelnemen aan SamenOud en hun casemanagers. Daarna volgde een gesprek met twee huisartsen en een specialist ouderengeneeskunde. Het waren beide zeer geanimeerde gesprekken.

Roger van Boxtel en Etty ter Steeg, programmamanager Zorginkoop Menzis, waren eerst benieuwd of de ouderen Menzis-verzekerd waren. Dat waren ze en daarmee was het ijs eigenlijk gebroken. De ouderen vertelden vervolgens wat voor hen de meerwaarde van SamenOud is. De kernwoorden ‘veilig gevoel’, ‘ aandacht’ en ‘vertrouwen’ kwamen daarin uitdrukkelijk naar voren. Van Boxtel was benieuwd naar de mate van eenzaamheid bij de ouderen. De ouderen gaven aan dat ze nog volop mee konden doen aan activiteiten, mede door het ‘zekere gevoel’ dat men had door de ondersteuning van de casemanager. Dit gevoel versterkt de eigen kracht. Ook de aanwezige casemanagers Petra Groenewold en Reiny Bos ondersteunden de verhalen van de ouderen met duidelijke voorbeelden over de meerwaarde van de casemanager voor de ouderen. Bij het afscheid van de ouderen gaf van Boxtel aan zeer onder de indruk te zijn van de positieve beleving van de ouderen van SamenOud. Wat hem betreft moet deze werkwijze doorgaan en moet het probleem van schotten in de financiering worden opgelost.

Daarna was het de beurt aan de artsen. Van hen wilde van Boxtel weten hoe ze na de projectperiode verder willen. De artsen gaven aan veel meerwaarde te zien in SamenOud en er mee door te willen gaan. Door de Ouderenzorg Teams krijgen zij een veel beter beeld van de oudere. SamenOud moet wat hen betreft moet SamenOud van projectfinanciering naar structurele financiering gaan. Daar willen ze met vereende krachten hun schouders onder zetten.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!