SamenOud als voorbeeld van Geïntegreerde Ouderenzorg

Publicatiedatum: 10-06-2016

Op 11 mei vond de conferentie Zorglandschap Drenthe plaats. SamenOud-deelnemers als goed voorbeeld van Geïntegreerde Ouderenzorg in Drenthe.

Voor de conferentie Zorglandschap Drenthe op 11 mei jl. zijn dhr. Piet van Wingerden, deelnemer aan SamenOud-ZO Drenthe en Lizzy Meijers, casemanager SamenOud-ZO Drenthe gefilmd als goed voorbeeld van Geïntegreerde Ouderenzorg in Drenthe. Marisca Wesselius van Zorgbelang Drenthe onderstreept dit nog eens in haar commentaar.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!