Nieuwsberichten

In gesprek met Menno Reijneveld

Publicatiedatum: 01-11-2014

In gesprek met Menno Reijneveld (hoogleraar sociale geneeskunde UMCG). 

Lees verder >>

In gesprek met Anita Tijsma

Publicatiedatum: 01-11-2014

In gesprek met Anita Tijsma (directeur Zorggroep Meander). 

Lees verder >>

In gesprek met Johan Brongers

Publicatiedatum: 01-11-2014

In gesprek met Johan Brongers, voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroepsgroep. 

Lees verder >>

Hoogtepunten door Klaske Wynia

Publicatiedatum: 01-11-2014

Na wat ‘haperingen in het proces’ is de aanvraag voor de NZa Beleidsregel Innovatie voor Zuidoost Groningen goedgekeurd. Duidelijk is geworden dat SamenOud onder deze beleidsregel niet mag groeien wat betreft het aantal deelnemende huisartsen.

Lees verder >>

Bestuurders over SamenOud

Publicatiedatum: 01-11-2014

In deze nieuwsbrief staan de bestuurders van de betrokken organisaties centraal. Wat was en is de betekenis van SamenOud voor hun organisatie? En hoe zien zij de toekomst van SamenOud? Duidelijk wordt dat SamenOud de afgelopen jaren ook de organisaties veranderd heeft, en dat de bestuurders dit waarderen.

Lees verder >>

Artikel in Dagblad van het Noorden: extra geld voor de 75-plusser

Publicatiedatum: 01-11-2014

Recent is een artikel verschenen in het Dagblad van het Noorden met als titel: 'Extra geld voor de 75-plusser'. 

Lees verder >>

Trainingen Ouderenzorg Teams Zuidoost Drenthe succesvol afgerond

Publicatiedatum: 14-10-2014

Woensdag 8 oktober jl. hebben alle leden van de Ouderenzorg Teams in Drenthe de training afgerond.

Lees verder >>

Start van de lokale projectleiders

Publicatiedatum: 15-09-2014

Met de start van SamenOud zijn ook twee ‘lokale projectleiders SamenOud’ gestart. Onder leiding van de ‘centrale projectleiders SamenOud’ realiseren zij SamenOud in Emmen en omgeving.

Lees verder >>

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!