Invloed van SamenOud op de kwaliteit van zorg

Publicatiedatum: 18-01-2018

Nederlandstalig artikel verschenen over de invloed van SamenOud op de kwaliteit van zorgRecent is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In dit artikel worden de resultaten van SamenOud op de kwaliteit van zorg beschreven.

Onderzoek toonde aan dat SamenOud leidde tot een verbetering van de ervaren kwaliteit van de zorg, vooral bij kwetsbare ouderen en ouderen met complexe zorgbehoeften voor wie casemanagement werd geregeld. De mate waarin geïntegreerde zorg gerealiseerd werd door de Ouderenzorg Teams verbeterde sterk, maar er was ruimte voor verdere verbetering.

Download het artikel >>

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!