In gesprek met Ronald Uittenbroek

Publicatiedatum: 01-03-2015

Projectleider en onderzoeker Ronald UittenbroekRonald Uittenbroek is projectleider en onderzoeker bij SamenOud. Van oorsprong verpleegkundige. Werkte in de stad Groningen in de thuiszorg, later bij het UMCG en de ambulancedienst. Volgde naast zijn werk de studie Zorgwetenschappen en werd beleidsmedewerker bij Zorggroep Meander. Begeleidde vanaf 2007 de pilot ‘Casemanagement voor kwetsbare ouderen’ en besloot te reageren op de vacature bij SamenOud. 

Jouw baan bij SamenOud is behoorlijk experimenteel. Jullie moesten alles opzetten. Hoe ging dat? 

“We zijn begonnen met het beschrijven van wat er allemaal nodig zou zijn om SamenOud te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld vragenlijsten, ICT-ondersteuning, teams samenstellen en scholen. Voor het uitvoeren van de interventie moest nog een subsidie aangevraagd worden waarvoor flink gerekend moest worden. Aangezien ik handig ben met Excel en aardig kan rekenen, lag het uitwerken van deze begroting al snel bij mij.”

De begroting was goed onderbouwd en jullie hebben het geld voor het project via de NPO-beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit gekregen. Om wat voor bedrag ging dat? 

“Anderhalf miljoen euro voor twee interventiejaren dat we hebben gebruikt voor de financiering van casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. We hebben zelf veel geïnvesteerd in hun opleiding en trainingen en voor extra ondersteuning samengewerkt met het Wenckebach Instituut.”

Wat is de reden dat trainingen zo’n cruciale rol innamen bij SamenOud?

“Zo konden we uitleggen hoe de interventie in elkaar zit en hoe het Elektronisch Ouderen Dossier (EOD) werkt. Maar er werd veel meer van de professionals 
gevraagd. De casemanager gaat naar de oudere toe om samen te ontdekken wat diens krachten, wensen en behoeften nu en op de langere termijn zijn. En het hele team moet proactief en preventief gaan werken. En al was de wil aanwezig, het vraagt tijd en energie om anders te gaan denken en doen.”

Is training dan wel genoeg?

“De Ouderenzorg Teams waren nieuw samengesteld en men moest wennen aan elkaar en aan de rolveranderingen. Door regelmatig bij de teamoverleggen aanwezig te zijn konden we ze daarin begeleiden. Al met al duurde het een  klein jaar voordat je bij alle teams een kentering zag en ze echt de diepte in konden gaan. De inhoud van SamenOud, die is van de professionals en de ouderen zelf gekomen. Het goede resultaat van het project is mede aan hen te danken.” 

Er is ook hard gewerkt aan het optimaliseren van de interventie door gebruik te maken van het EOD. Hoe staat het daarmee? 

“We hebben samen met Bossers en Cnossen een EOD vol met handigheidjes ontwikkeld, dat past bij de visie van SamenOud. In de toekomst zou ik dit systeem nog intuïtiever willen maken, waardoor het nog gemakkelijker te gebruiken is. Vooral tijdens gesprekken met de oudere zou dat handig zijn.”

Voor je promotie doe jij onderzoek naar de kwaliteit van zorg en de kosteneffectiviteit van SamenOud. Heb je al resultaten? 

“We hebben veel deelnemers en van bijna allemaal heb ik gegevens gerelateerd aan de AWBZ (het zorgkantoor), de Wmo (via de gemeenten) en Zorgverzekering (Menzis). Binnenkort hoop ik ook gegevens van Achmea te ontvangen. Ik kan dan heel precies beschrijven welke effecten SamenOud heeft op de kwaliteit van zorg, op zorggebruik en kosten.”

Er wordt veel gesproken over geld en ouderenzorg. Staat er voor jou ook druk op dat SamenOud goedkoper is?

“Ik vind dat je moet kijken naar de ervaren kwaliteit. En die is hoog bij SamenOud. Volgens de business case blijkt dat SamenOud-zorg goedkoper is. Of we dat na één interventiejaar kunnen aantonen weet ik nog niet. Daarbij,  iedereen praat nu steeds maar over besparen van geld, maar waar hebben we het eigenlijk over? Bij de kosteneffectiviteit van medische ingrepen is de vraag hoeveel tienduizenden euro’s per jaar die interventie extra mag kosten per gewonnen levensjaar. En bij de ouderenzorg zou je beter alleen kunnen kijken naar hoeveel goedkoper het kan. Volgens mij zal de eindvraag worden of we bereid zijn om ‘X’- bedrag voor betere ouderenzorg te betalen.”

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!