Goed nieuws uit Brussel

Publicatiedatum: 02-07-2013

De Europese Commissie heeft Noord Nederland uitgeroepen tot voorbeeldregio op het terrein van Healthy Aging, met SamenOud als een mooi voorbeeld project.

3 sterren

Noord-Nederland is door de Europese Commissie uitgeroepen tot voorbeeldregio op het gebied van Active & Healthy Ageing. Volgens de Europese Commissie vormt Noord-Nederland, met Schotland en Andalusië de top op dit gebied in Europa. De twee voorbeeldprojecten, GALM en EurSafety Health-net, hebben de maximale waardering van drie sterren mogen ontvangen. Deze nieuwe verworven status betekent dat bedrijven en instellingen in deze regio’s vooraan staan bij Europese subsidies voor praktische oplossingen voor de problemen die gepaard gaan met ouder worden. Dat beslaat een breed terrein, van voeding, wonen, zorg en lifestyle tot medische technologie en life sciences. Tevens zal het vestigingsklimaat in Noord-Nederland op dit terrein nog beter worden. Noord-Nederland hoort nu bij de beste Healthy Ageing regio’s in de EU! De beoordeling gebeurde door de andere regio’s. SamenOud wordt ook genoemd als mooi voorbeeld.

Zie pagina 32 in het rapport van de Europese Commissie >>

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!