Geld voor toolkit

Publicatiedatum: 25-06-2013

Zorgplannen zijn een belangrijk hulpmiddel voor de Ouderenzorg Teams bij het (verder) realiseren van preventieve en proactieve zorg en begeleiding. We zijn dan ook verheugd met het besluit van het National Programma Ouderenzorg (NPO) om onze aanvraag voor het implementeren van een toolkit met elf 'evidence based zorgplannen' te honoreren.

Toolkit voor praktijkverpleegkundigen

Het NPO heeft netwerken en projecten opgeroepen subsidie aanvragen in te dienen met als doel elders ontwikkelde producten op te nemen in het eigen netwerk. SamenOud heeft besloten de zorgplannen uit de ‘Toolkit voor praktijkverpleegkundigen’ ontwikkeld door het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) te implementeren. Deze toolkit sluit goed aan op de vraag van de Ouderenzorg Teams naar concrete hulpmiddelen voor preventieve en proactieve zorg en begeleiding van ouderen.

De toolkit omvat elf thema’s:

 1. Functioneren: bewegen en problemen bij bewegen
 2. Vallen en mobiliteit
 3. Voeding en ondervoeding
 4. Urine incontinentie
 5. Stemming en depressie
 6. Eenzaamheid
 7. Cognitie
 8. Gehoor
 9. Visus
 10. Polifarmacie
 11. Mantelzorgondersteuning

Voor elk van deze thema’s is een uitgebreide beslisboom met ondersteunende instrumenten ontwikkeld, zoals evidence-based meetinstrument en -actieplannen.

Nu de aanvraag is gehonoreerd worden de zorgplannen de komende maanden opgenomen in het Elektronisch Ouderen dossier en worden de Ouderenzorg Teams getraind in het toepassen ervan. Ook toekomstige Ouderenzorg Teams zullen gebruik kunnen maken van de toolkit.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!