Borging van geïntegreerde ouderenzorg

Publicatiedatum: 18-01-2018

Borging van geïntegreerde ouderenzorg in de praktijkNa het afronden van de projecten en onderzoeken van SamenOud betekent 2018 ook een nieuwe start voor de organisatie van geïntegreerde ouderenzorg in Oost-Groningen en Drenthe.

In Oost-Groningen hebben Zorgverzekeraar Menzis en de gemeenten Veendam, Stadskanaal en Pekela besloten, op basis van de positieve uitkomsten van SamenOud, in 2018 door te gaan met geïntegreerde ouderenzorg voor alle ouderen in de regio. Huisartsen kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: gebruik maken van de module Integrale Ouderenzorg bij Menzis en zelf integrale samenwerking organiseren, of aansluiten bij het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg 2.0 (GZIO 2.0) van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). Daarnaast zijn huisartsen in gesprek met de gemeenten en welzijnsorganisaties over het vormgeven van de samenwerking.

In Drenthe is in 2017 hard gewerkt aan een plan van aanpak voor het realiseren en borgen van geïntegreerde ouderenzorg gebaseerd op de kenmerken van SamenOud. Huisartsenzorg Drenthe (HZD) heeft hierin het voortouw genomen door Jaap te Velde aan te stellen als coördinator ouderenzorg. Het doel is dat vanaf 2018 alle huisartspraktijken in Drenthe starten met geïntegreerde ouderenzorg. Binnenkort start de HZD daarom met trainingen voor de coördinatoren van de zogeheten Kernteams die in de huisartspraktijken de ouderenzorg gaan organiseren. Op provinciaal niveau wordt een structureel ‘Provinciaal overleg ouderen’ georganiseerd met vertegenwoordigers van gemeenten, Zilveren Kruis, VVT/Actiz, Welzijn Drenthe, Ziekenhuizen en GGZ met als doel de ontwikkelingen in de ouderenzorg in Drenthe te ondersteunen.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!