Al 1.200 deelnemers doen mee!

Publicatiedatum: 07-12-2011

Eind november had het PGO-team al 2.500 ouderen uit de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Veendam aangeschreven. Ruim 1.200 hebben inmiddels hun medewerking aan SamenOud toegezegd en de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. “Dat is heel fijn, want we hebben minimaal 1.500 deelnemers nodig om een representatief onderzoek te kunnen doen. Hoe meer hoe beter, maar met 1.500 deelnemers kunnen we de groep die zorg krijgt volgens het nieuwe zorgmodel SamenOud en de groep die de gebruikelijke zorg krijgt, goed vergelijken”, aldus onderzoekster Sophie Spoorenberg. Het verzamelen van de data is een hele organisatie.

Ouderen die de vragenlijst niet of onvolledig hebben ingevuld, worden nagebeld en/of krijgen bezoek van een vrijwilliger die hen helpt. Alle ouderen die zijn ingeloot om zorg volgens SamenOud te krijgen en die kwetsbaar zijn of complexe zorgbehoeften hebben, krijgen bezoek van een wijkverpleegkundige of ouderenadviseur. Die kunnen natuurlijk niet zoveel mensen in korte tijd benaderen. Om het behapbaar te houden worden daarom niet alle ouderen tegelijkertijd aangeschreven. De laatste vijfhonderd ouderen krijgen begin december het verzoek om mee te doen. Als van hen vijftig procent meedoet, zijn er voldoende deelnemers voor het onderzoek dat gekoppeld is aan SamenOud.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!