Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter
Onderdelen

A

A

A

U bent hier: Home Deelnemers

Ouderenzorg Teams

Leden Ouderenzorg Team

In deelnemende huisartsenpraktijken is een Ouderenzorg Team actief. Het team biedt zorg en ondersteuning aan ouderen en mantelzorgers op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Leden van het Ouderenzorg Team:

  • Huisarts
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Wijkverpleegkundige
  • Ouderenadviseur

Organisatiestructuur

Een Ouderenzorg Team biedt zorg en begeleiding aan ouderen volgens het nieuwe zorgmodel SamenOud. Het uitgangspunt is de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten zodat een oudere zo lang mogelijk en op een prettige manier thuis kan blijven wonen. Het team biedt hulp op alle levensgebieden en zorgt dat de vormen van hulp goed op elkaar zijn afgestemd.

overleg

Vragenlijst invullen

Uw huisarts vraagt u schriftelijk of u wilt meedoen aan SamenOud. Daarna krijgt u van het UMCG een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Aan de hand van uw antwoorden kunnen wij inschatten hoe het met u gaat qua gezondheid, welbevinden, welzijn en wonen.

 

Hulp en begeleiding bieden

Uit de vragenlijsten wordt duidelijk of u zich nog prima kunt redden, of dat u extra ondersteuning nodig heeft. Ook is het mogelijk dat u behoefte heeft aan intensievere zorg en begeleiding, bijvoorbeeld om een verhuizing naar het verpleeghuis te voorkomen.

Als u zich prima kunt redden, gebeurt er verder niets, u komt dan in de zogenaamde 'zelfmanagementgroep'. Voor u worden bijvoorbeeld de speciale SamenOud-dagen georganiseerd. Hierover meer informatie elders op deze website.

Als er wel wat aan de hand is, komt een casemanager op huisbezoek. Dit is een ouderenadviseur of wijkverpleegkundige. Samen met u en uw eventuele mantelzorger kijkt zij wat u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te blijven leven. Samen maakt u daarvoor een plan.

OT

OT 2

Nieuwsbrief
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief

BeterOud

BeterOud heeft de opdracht om succesvolle projecten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), waaronder SamenOud, verder over het voetlicht te brengen en uit te rollen. Kijk voor meer informatie op de website van BeterOud.

Ga naar NPO website