Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter
Onderdelen

A

A

A

U bent hier: Home Onderwijs en onderzoek Publicaties

Publicaties

Publicaties

Door SamenOud

 1. 'Embrace, a model for integrated elderly care: study protocol of a randomized controlled trial on the effectiveness regarding patient outcomes, service use, costs, and quality of care' op BMC Geriatrics, juni 2013. In het artikel uitleg over de onderzoeksopzet van SamenOud, in het Engels 'Embrace' genoemd.
 2. 'SamenOud: elke huisarts een eigen Ouderenzorg Team' in Bijblijven, 04-2013. Aan de hand van twee casussen wordt onder andere geïllustreerd dat de huisarts binnen SamenOud beter de regie kan voeren over de ouderen in de eigen praktijk.
 3. Business Case waaruit besparing van 274,- blijkt door SamenOud.
 4. Factsheet over de Business Case.
 5. Onderzoeksrapport SamenSpraak 1. 'In gesprek met ouderen van SamenOud'. In dit kwalitatieve onderzoek komen ouderen zelf aan het woord over SamenOud
 6. Factsheet n.a.v. SamenSpraak
 7. Onderzoeksrapport SamenSpraak 2. 'In gesprek met casemanagers van samenOud'. In dit kwalitatieve onderzoek de casemanagers geïnterviewd over hun ervaring met SamenOud.
 8. Factsheet van SamenSpraak 2.
 9. Evaluatierapport basistraining casemanagers
 10. Factsheet over het Zelfmanagementprogramma binnen SamenOud.
 11. Functie-analyse Casemanager SamenOud
 12. SamenVattend, een bundeling van verhalen over SamenOud
 13. SamenDoen, een verslag van SamenOud in de praktijk
 14. Factsheet Onderzoek, juni 2015
 15. SamenOud, een model voor geïntegreerde ouderenzorg: studieprotocol van een gerandomiseerde  studie naar de effectiviteit betreffende patiëntuitkomsten, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, maart 2014.
 16. Embrace, a model for integrated elderly care. International Journal of Integrated Care, oktober 2014.
 17. The Geriatric ICF Core Set reflecting health-related problems in community-living older adults aged 75 years and older without dementia: development and validation. Disability and Rehabilitation, maart 2015.
 18. Development and psychometric evaluation of a measure to evaluate the quality of integrated care: the Patient Assessment of Integrated Elderly Care. Health Expectations, juni 2015 (geaccepteerd).
 19. Experiences of community-living older adults receiving integrated care based on the Chronic Care Model: a qualitative study. PLOS ONE, oktober 2015.
 20. Integrated Care for Older Adults Improves Perceived Quality of Care: Results of a Randomized Controlled Trial of Embrace
 21. Integrated Care for Older Adults Improves Perceived Qualityof Care: Results of a Randomized Controlled Trial of Embrace. Journal of General Internal Medicine, juni 2016.
 22. Factsheet, december 2016.
 23. Rapport langetermijnuitkomsten SamenOud Oost-Groningen, december 2016.
 24. The association between health literacy and self-management abilities in adults aged 75 and older, and its moderators. Quality of Life Research, april 2016.
 25. The Partners in Health scale for older adults: design and examination of its psychometric properties in a Dutch population of older adults. Health Expectations, augustus 2016.
 26. A Home-Based Exercise Program Driven by Tablet Application and Mobility Monitoring for Frail Older Adults: Feasibility and Practical Implications. Preventing Chronic Disease, februari 2017.
 27. Elderly with remaining teeth report less frailty and better quality of life than edentulous elderly: a cross-sectional study. Oral Diseases, maart 2017.
 28. Woonsituatie en leefomgeving van 75-plussers in Zuidoost Drenthe, maart 2017.
 29. SamenOud, geïntegreerde ouderenzorg in de eerstelijn, juni 2017

   

  1. man-vrgl
  2. Over SamenOud

   

  1. Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten, MOgroep+, juni 2013. In dit onderzoeksrapport aandacht voor projecten die zorgvuldige preventieve oplossingen aandragen die de zorgkosten verlagen. SamenOud wordt als voorbeeld beschreven.
  2. Investeren aan de voorkant loont, MOgroep+, juni 2013. Adviesrapport waarin wordt gesteld dat investeren aan de voorkant loont en dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren afspraken zouden moeten maken om deze investering in participatie en preventie concreet vorm te geven. SamenOud wordt als voorbeeld genoemd.
  3. Kamerbrief en Onderzoeksrapport van Zorgmarktadvies. Op 25 maart 2016 stuurden minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn een “Preventiebrief” met  de titel: “Preventie in het zorgstelsel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten”. Voor deze brief heeft het ministerie aan onderzoeksbureau Zorgmarktadvies gevraagd een verdiepingsanalyse uit te voeren naar de bevindingen van onder andere SamenOud. Uit de contacten met het ministerie blijkt dat SamenOud goed bekend is bij de minister, staatssecretaris en medewerkers van VWS. Minister en staatssecretaris schrijven in relatie tot de bekostiging van SamenOud o.a.: “In het kader van de door ons voorgestelde aanpak volgen we SamenOud en zoeken we naar passende en duurzame oplossingen.”

  4. In de zomer van 2016 verschenen in opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) twee rapporten geschreven door ZorgmarktAdvies. Het eerste rapport had tot doel belemmeringen bij het verkrijgen van structurele bekostiging bij vier veelbelovende NPO-projecten te analyseren. SamenOud was een van die vier NPO-projecten. De onderzoekers van ZorgmarktAdvies interviewden onder andere leden van de stuurgroep SamenOud in Zuidoost-Drenthe en ook financiers van SamenOud: gemeente en zorgverzekeraar. Een belangrijke conclusie van het rapport Analyse belemmeringen structurele bekostiging vier NPO-projecten, is dat “de technische vormgeving van de bekostiging mogelijk leidt tot enige hoofdbrekens, maar zelden een belemmering is indien alle partijen het wenselijk vinden dat een project wordt gerealiseerd.” Dat geldt ook voor SamenOud. In een tweede rapport Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg beschrijft ZorgmarktAdvies een stappenplan voor het verkrijgen van structurele financiering voor projecten in de ouderenzorg.

  Evaluatierapporten

   

  1. Evaluatierapport SamenOud-dagen voorjaar 2012
  2. Evaluatierapport SamenOud-dagen najaar 2012
  3. Evaluatierapport SamenOud-dagen voorjaar 2013
  4. Evaluatierapport SamenOud-activiteiten najaar 2013
  5. Evaluatierapport SamenOud-dagen voorjaar 2014
  6. Evaluatierapport SamenOud-lezingen voorjaar 2014

  Proefschriften

   

  Ronald Uittenbroek

  Impact of person-centered and integrated care for community-living older adults on quality of care and service use and costs - Two sides of the same coin - maart 2017

  Sophie Spoorenberg

  Embracing the perspectives of older adults in organising and evaluating person-centred and integrated care - april 2017

   

  Nieuwsbrief
  Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief

  BeterOud

  BeterOud heeft de opdracht om succesvolle projecten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), waaronder SamenOud, verder over het voetlicht te brengen en uit te rollen. Kijk voor meer informatie op de website van BeterOud.

  Ga naar NPO website