Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter
Onderdelen

A

A

A

U bent hier: Home Onderwijs en onderzoek Casemanagement

Casemanagement

Zes stappen

Ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid en/of een complexe zorgbehoefte krijgen (tijdelijk) intensieve individuele begeleiding van een casemanager (wijkverpleegkundige of ouderenadviseur). Het proces van casemanagement bestaat uit zes stappen:

Stap 1. Anamnese tijdens het eerste huisbezoek. Aandachtspunten zijn wonen, welzijn en zorg, het vermogen tot zelfmanagement en preventie. De behoeften en voorkeuren van de oudere worden bekeken in relatie tot de geconstateerde zorgbehoeften. Ook wordt de belasting van de mantelzorger onderzocht. De casemanager bespreekt samen met de oudere en eventuele mantelzorger de mogelijke oplossingen.

Stap 2. Opstellen van een concept zorgleefplan door het Ouderenzorg Team (OT), op basis van de anamnese en het medisch dossier. Een voorlopige begeleidingsperiode wordt vastgesteld van drie tot zes maanden.

Stap 3. Vaststellen van het zorgleefplan tijdens het volgende huisbezoek. Het concept wordt met de oudere en diens mantelzorger doorgenomen en zo nodig bijgesteld.

Stap 4. Het zorgleefplan treedt in werking. De beschreven acties worden uitgevoerd. De casemanager schakelt relevante disciplines en instanties in, zorgt voor een goede afstemming en bewaakt de niet-medische aspecten uit het zorgleefplan. De medici uit het OT bewaken de afstemming tussen medische behandelingen.

Stap 5. Monitoring en aansturing door het OT. De casemanager heeft iedere twee weken (wijkverpleegkundige) of iedere vier weken (ouderenadviseur) contact met de oudere en rapporteert in het OT iedere maand over de voortgang. Zo nodig wordt het zorgleefplan bijgesteld.

Stap 6. Evaluatie. De intensieve begeleidingsperiode wordt afgerond en geëvalueerd. Hoe is het gegaan, zijn de doelen gerealiseerd, is er nog zorg en begeleiding nodig en in welke mate? Deze zaken worden met de oudere en met het OT besproken. Zo nodig start er een nieuwe begeleidingsperiode.

Nieuwsbrief
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief

BeterOud

BeterOud heeft de opdracht om succesvolle projecten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), waaronder SamenOud, verder over het voetlicht te brengen en uit te rollen. Kijk voor meer informatie op de website van BeterOud.

Ga naar NPO website