Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter
Onderdelen

A

A

A

U bent hier: Home Onderwijs en onderzoek Aanpak onderzoek

Aanpak onderzoek

Triageinstrument

De centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord met een Pre-stratified Randomized Controlled Trial met balanced allocation. In totaal doen er ongeveer 1.500 ouderen mee.

Na inclusie worden per huisartspraktijk de ouderen – op basis van de complexiteit van hun zorgbehoeften – ingedeeld in strata van complexiteit:

  • Ouderen met een INTERMED score van 16 of hoger (complexe zorgbehoeften) komen in aanmerking voor intensieve begeleiding door de wijkverpleegkundige (casemanagement).
  • Ouderen met een INTERMED score onder de 16 (geen complexe zorgbehoeften), maar met een verhoogde kwetsbaarheid (GFI van 5 of hoger)komen in aanmerking voor zelfmanagement ondersteuning en preventie door de ouderenadviseur.
  • Ouderen die nog niet kwetsbaar en geen complexe zorgbehoeften hebben krijgen zelfmanagement ondersteuning op groepsniveau, met de focus op preventie.

 

Binnen deze strata worden de respondenten met de toewijzingstechniek van balanceren gerandomiseerd naar de controlegroep of de interventiegroep. De balanceringsvariabelen zijn onder andere het aantal chronische aandoeningen, woonsituatie, leeftijd, geslacht en het krijgen van huishoudelijke hulp .

De software die we gebruiken voor het balanceren zorgt voor een gelijke verdeling van prognostische en confounding kenmerken in beide groepen. Echtparen worden altijd aan dezelfde groep toebedeeld.

Onderzoek in 2 groepen

Om zeker te weten of SamenOud beter en goedkoper is dan de gebruikelijke zorg, worden er twee groepen ouderen met elkaar vergeleken. De ouderen die zorg en begeleiding krijgen volgens het nieuwe zorgmodel SamenOud (interventiegroep) en de ouderen die de gebruikelijke zorg ontvangen (controlegroep).
Deze twee groepen worden met elkaar vergeleken. Door middel van loting wordt bepaald wie in welke groep komt. In totaal doen er ongeveer 1.500 ouderen mee.

Nieuwsbrief
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief

BeterOud

BeterOud heeft de opdracht om succesvolle projecten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), waaronder SamenOud, verder over het voetlicht te brengen en uit te rollen. Kijk voor meer informatie op de website van BeterOud.

Ga naar NPO website